Önemli Açıklama

Yerleştirme sıralamasında öğretim elemanlarımızın yabancı dil puanları ve programdan daha önce yararlanıp yararlanmama durumları  esas alınmıştır. Bu listede yer alan öğretim elemanlarımız "Aday hibeli" statüsünde olup, öğretim elemanlarımıza Program kapsamında hibe tahsis edilip edilemeyeceği,  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarının belirlenmesinin ardından, ileri bir tarihte ilan edilecektir.

 

Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız.
 
Ders Verme Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız.
Olusturulma Tarihi:2019-06-28 11:43:40
Guncelleme Tarihi: 2019-06-28 11:59:15