ERAMUS+ ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİĞİ

  

2019-2020 Akademik Döneminde Erasmus+ (KA-103) kapsamında Avrupa Birliği üniversitelerinde eğitim almak* veya ders vermek isteyen öğretim elemanlarımız yurt dışına gönderilecektir.

Aşağıdaki linkte yer alan İkili Anlaşma Listesinde belirtilen meslek yüksekokulu, yüksekokul ve fakültelerin  ilgili bölümlerinde görevli öğretim elemanları, Ön Başvuru Formu ve İngilizce yeterliliğini gösteren sınav (YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL, ÜDS ve KPDS) sonuç belgelerini Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi’ne 27 Mayıs - 21 Haziran 2019 tarihleri arasında teslim ederek başvuruda bulunabilirler.

 

 

Adayların başvuruda bulunabilmesi için dil sınavlarından en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. 

 

 

 

*Araştırma görevlileri sadece eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilirler.

 

 

  

            Ön Başvuru Formuna Ulaşmak için TIKLAYINIZ
 

            İkili Anlaşma Listesine ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

  

 

SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLARIN İLANI

 

 **Önemli Not : Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının yetersiz olması durumunda farklı seçim kriterleri (tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyulmak ve başvuruda bulunanlara duyurulmak üzere) uygulanabilir

 

 

 

  • Sonuçlar 28 Haziran 2019 tarihinde üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

  • Değerlendirme kriterlerine dair detaylı bilgiye Üniversitemizin Erasmus Usul ve Esaslar'ından ulaşabilirsiniz.

     

Üniversitemiz Erasmus Değişim Programı Usul ve Esaslar'ına ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler
 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.)

 

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

   

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler
 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.  

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

MADDİ DESTEK 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 
 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.
 

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan 

119

 

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15. ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

  

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz

 

 

SEYAHAT GİDERİ HESAPLAMALARI:  
 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyehat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

 

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen tarihe kadar (hareketlilik bitiminden itibaren 15 gün içerisinde) belgelerini ofise teslim etmeyen personelin % 20 hibeleri ödenmez. Bu durumun personele hareketlilikten önce bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu 
 

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.  

 

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

Olusturulma Tarihi:2019-05-27 11:24:01
Guncelleme Tarihi: 2019-05-30 10:18:57