Erasmus Kimdir?
Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür. Hayatı boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Erasmusun en önemli eseri "Deliliğe Övgü" (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karşı kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır.

Erasmus+
Erasmus+, 2014-2020 döneminde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alıyor.. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayacak. Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Gençlik Programı ve Merkezi Faaliyetler ERASMUS + başlığı altında toplanıyor.
Program hakkında detaylı bilgiye http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1 adresinden ulaşabilirsiniz.

Programın Amacı Nedir?

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. 
Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirebilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Programın amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmaktır. Yükseköğretim kurumları arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve yükseköğretim kurumu personelinin Avrupa'da hareketliliğini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Diğer taraftan, daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da, mezunlar daha donanımlı ve iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır. Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına da hizmet etmektedir.

Programdan Kimler, Nasıl Faydalanabilir?
Erasmus+ ile yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personeli yurtdışında bir öğrenme hareketliliği gerçekleştirebilirler.

Öğrenci hareketliliği:
Yurtdışında ortak yükseköğretim kurumunda öğrenim dönemi
Yurtdışında işletmelerde/iş yerlerinde staj dönemi
Yurtdışında takip edilecek öğrenim programı, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programını tamamlayabilmesi için programının bir parçası olmalıdır. Faaliyetin gerçekleştirilmesi öğrencinin diploma programı ile ilgili bilgisine ve kişisel gelişimine katkı sağlamalıdır.
Staj faaliyetinden ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde öğrenciyken veya mezuniyetten sonraki bir yıl içerisinde yararlanılabilir. Mümkün olduğu durumlarda staj öğrencinin diploma programının zorunlu bir parçası olmalıdır. Tüm akademik disiplinlerde staj faaliyeti gerçekleştirilmesi mümkündür.

Personel hareketliliği:
Öğretim dönemi: Yükseköğretim kurumlarında ders vermekle görevli personel ve işletme personelinin yurtdışında ortak olunan bir yükseköğretim kurumunda ders vermesi
Eğitim alma dönemi: Yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretim ve idari personelin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere yurtdışında kurs ve eğitimlere katılımları (konferanslar hariç), ortak olunan üniversitelerde veya ilgili diğer kuruluşlarda gözlem, staj, eğitim faaliyetlerine katılımları.

Olusturulma Tarihi:2011-10-10 07:43:53
Guncelleme Tarihi: 2016-02-08 07:52:53