2019- 2020 AKADEMİK YILI
ERASMUS + (KA-103 )
PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA 
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU İLANI

İlan Tarihi 4/02/2019

 

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2019- 2020 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaklardır.

 

ERASMUS+ kapsamında 2019–2020 Akademik Yılında, anlaşmalı olduğumuz Avrupa Üniversitelerinde ÖĞRENİM GÖRMEK ve/veya STAJ YAPMAK isteyen,  meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü öğrencileri, başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla yurt dışına gönderilecektir.

 

Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, Staj Hareketliliği Bilgi Formunu okumaları gerekmektedir (TIKLAYINIZ)

 

 

Anlaşmalı olduğumuz kurumlar ve kontenjan bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Başvurmak isteyen öğrencilerin; 04 - 22 Şubat 2019 tarihleri arasında ön başvuru formu, almış oldukları bütün dersleri içeren onaylı not çizelgeleri (Transkript) ve onaylı öğrenci belgeleriyle Dış İlişkiler Ofisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Öğrenim Hareketliliği Ön Başvuru Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Staj Hareketliliği Ön Başvuru Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Öğrenim görmekte olduğu programın son akademik yılı içinde olmayan
  2. Kendi bölümüne ait Erasmus İkili Anlaşması bulunan,
  3. Genel not ortalaması (GNO) fakülte ve yüksekokullar için en az 2.20/4.00 enstitüler için en az 2.50/4.00 olan öğrenciler başvurabilir.

 

 

ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLARIN İLANI

      1. Başvurusu alınan bütün öğrenciler ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan, İngilizce yeterlilik sınavına katılmak zorundadır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgi Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi internet adresinde (http://dio.ahievran.edu.tr/) ilan edilecektir. 

      2. İngilizce yeterlilik sınavına katılan öğrencilerimiz için Erasmus toplam puanları hesaplanacaktır. Toplam puan hesaplanırken;

Akademik başarı düzeyi ( GNO) : %50

Dil seviyesi : %50

Daha önce yararlanma** : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

 

**Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır

 

  1. İkili anlaşması bulunan her bölümden kontenjan miktarı kadar asil ve yine kontenjan miktarı kadar yedek öğrenci seçilecektir
  2. Seçim sonuçları üniversitemiz internet adresi üzerinden ilan edilecektir.  

 

MADDİ DESTEK

Erasmus programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

 

 

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

 

Ülkelere göre aylık hibe miktarları şöyledir ;

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400