2017- 2018 AKADEMİK YILI
ERASMUS + (KA-103 )
PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU İLANI

                                                                                                                                                                         İlan Tarihi 15/02/2017
 

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2017- 2018 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaklardır. 

 

ERASMUS+ kapsamında 2017–2018 Akademik Yılında, anlaşmalı olduğumuz Avrupa Üniversitelerinde ÖĞRENİM GÖRMEK ve/veya STAJ YAPMAK isteyen,  meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü öğrencileri, başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla yurt dışına gönderilecektir.

 

Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, Staj Hareketliliği Bilgi Formunu okumaları gerekmektedir (TIKLAYINIZ)

 

 

Anlaşmalı olduğumuz kurumlar ve kontenjan bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Başvurmak isteyen öğrencilerin; 15 Şubat- 01 Mart 2017 tarihleri arasında ön başvuru formu, almış oldukları bütün dersleri içeren onaylı not çizelgeleri (Transkript) ve onaylı öğrenci belgeleriyle Dış İlişkiler Ofisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Öğrenim Hareketliliği Ön Başvuru Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Staj Hareketliliği Ön Başvuru Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ


ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrenim görmekte olduğu programın son akademik yılı içinde olmayan

 2. Kendi bölümüne ait Erasmus İkili Anlaşması bulunan,

 3. Genel not ortalaması (GNO) fakülte ve yüksekokullar için en az 2.20/4.00 enstitüler için en az 2.50/4.00 olan öğrenciler başvurabilir.

   

  ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLARIN İLANI

      1. Başvurusu alınan bütün öğrenciler 06 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan, İngilizce yeterlilik sınavına katılmak zorundadır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgi 03 Mart 2017 tarihine kadar Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi internet adresinde (http://dio.ahievran.edu.tr/) ilan edilecektir. 

      2. İngilizce yeterlilik sınavına katılan öğrencilerimiz için Erasmus toplam puanları hesaplanacaktır. Toplam puan hesaplanırken;

Akademik başarı düzeyi ( GNO) : %50

Dil seviyesi : %50

Daha önce yararlanma** : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

 

**Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır

 

 1. İkili anlaşması bulunan her bölümden kontenjan miktarı kadar asil ve yine kontenjan miktarı kadar yedek öğrenci seçilecektir

 2. Seçim sonuçları 20 Mart 2017 tarihinde üniversitemiz internet adresi üzerinden ilan edilecektir.  

   

  MADDİ DESTEK

  Erasmus programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.

   

  İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

   

  Ülkelere göre aylık hibe miktarları şöyledir ;

   

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300